Dankzij de toeristische ontsluiting van het WO1-erfgoed in de Westhoek heeft Westtoer de voorbije tien jaar heel wat expertise opgebouwd over herdenkingstoerisme.

Herdenkingstoerisme

100 jaar Groote Oorlog

Omstreeks 2007 begon Westtoer samen met Toerisme Vlaanderen aan de voorbereiding van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog. Het was hun bedoeling om de Westhoek toeristisch op de kaart te zetten.

Historici uitten echter kritiek, omdat ze vonden dat het project niet altijd in overeenstemming was met het huidig wetenschappelijk onderzoek. In antwoord op die kritiek ontwikkelde Westtoer samen met experten zoals Gita Deneckere, Maarten Van Alstein en Piet Chielens 7 basisprincipes voor ethisch en meerstemmig herdenkingstoerisme.

Herdenkingstoerisme

Ethisch en meerstemmig herdenkingstoerisme met de 7 principes van Westtoer

Het project 100 jaar Groote Oorlog is intussen afgelopen, maar de principes die Westtoer ontwikkelde, zijn nog altijd een uitstekend vertrekpunt voor andere toeristische herdenkingsprojecten:

  1. Respect als uitgangspunt
  2. Goed gastheerschap
  3. Optimale toegankelijkheid
  4. Meerstemmigheid
  5. Inhoudelijke verdieping
  6. Internationalisering
  7. De vredesboodschap vanuit historisch en toekomstperspectief

Meer informatie vindt u in de folder van Westtoer: